o.c.d.l.

Evenimente 

evenimente o.c.d.l.

Urmează a fi anunțat

Așa cum însuși dl. prof. dr. Borțun a anunțat, în cadrul conferinței de lansare a O.C.D.L. din 15 octombrie 2022, împreună vom avea plăcerea de a organiza o nouă conferință având ca temă „comunicarea”.

Înscrierile vor fi anunțate din timp, împreună cu locația și întreg programul aferent.
Până atunci, dacă această conferință prezintă interes, poți lăsa aici datele tale de contact.

15 octombrie 2022

Lansare O.C.D.L. | Conferința „Cezarul, eu și Dumnezeu – în societatea postmodernă”

Un eveniment civic, profesional, cultural și spiritual, într-un context istoric tulbure și provocator, prin care valorificăm și punem laolaltă cunoștințele, expertiza și experiența onorabililor invitați vorbitori spre a informa, îndruma și încuraja o trăire optimă și consistentă în calitate de cetățeni și creștini.

14 octombrie 2022

Valorile creștine – libertatea de exprimare și discursul instigator la ură – drept comparat

Conferinţă adresată în principal avocaților și studenților de la facultățile de drept, precum și, la modul general, tuturor profesiilor juridice și persoanelor din mediul politico-administrativ, fiind acreditată de I.N.P.P.A.

 

 

– valori –

misiune

Credem că fiecare persoană este creată după chipul lui Dumnezeu și ar trebui tratată cu demnitate și respect, protejând drepturile și libertățile.

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Familia

Libertatea de exprimare

Drepturi parentale

Pe deplin încredințați că voia și lega lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și imlicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de apărare, promovare și susținere a drepturilor și libertăților fundamentale.