o.c.d.l.

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți

est. 2016

O platformă creștină, profesională, civică, apolitică și interconfesională, alcătuită din avocați și alți specialiști din domenii profesionale conexe care, având la bază principii și valori moral-creștine, precum și standarde profesionale ridicate, generează și potențează plusvaloare socială, interprofesională și multisectorială, asigurând suport juridic și profesional, la nivel național și internațional.

est. 2016

Stema O.C.D.L.

Stema O.C.D.L. apare sub forma unui scut, având scopul de a oferi protecție și siguranță, prin înglobarea mai multor elemente de susținere. În primul chenar se află două litere din alfabetul grecesc, [1] Alfa, reprezentând Începutul (Dumnezeu) și [2] Omega, reprezentând Sfârșitul (Dumnezeu). În chenarul din partea dreaptă se află [3] Biblia, reprezentând dreptarul adevărului, împreună cu [4] Sabia cu două tăișuri, reprezentând modul în care dreptatea este făcută, cu blândețe și fermitate. În chenarul de jos se află [5] Balanța ce oferă echilibru și justețe în orice situație, fiind ancorată de [6] Cruce, elementul care conferă siguranță în orice situație. Deasupra scutului se află o [7] Coroană care înnobilează, arătând caracterul regal al celui care este pe tron (Dumnezeu). În jurul scutului se află două [8] Ramuri care îmbracă în mod festiv toate elementele existente, având o notă de celebrare. Între siglă și logotip se regăsește [9] EST. 2016 care marchează momentul când ideea și conceptul acestei organizații au luat naștere.

- valori -

principii

La baza funcționării și activității O.C.D.L. stau următoarele principii și valori de bază: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și implicare, inclusiv pro-bono.

Apărăm dreptatea

Alături de colegii noștri avocați din România, Europa și chiar S.U.A., pledăm pentru clienții noștri în sălile de judecată, și totodată mediem eventualele conflicte, apărând dreptatea.

căutam cauza problemei

Indiferent că este vorba de o simplă mediere sau o reprezentare în fața autorităților sau a instanței de judecată, efortul nostru este de a soluționa și apăra fiecare cauză justă.

formăm oameni

Prin programele de studii și pregătire profesională continuă, precum și prin traininguri și seminare tematice, investim în toți acei oameni dornici să lupte pentru dreptate.

comunicate

IKEA desconsideră legea în favoarea promovării LGBT

IKEA desconsideră legea în favoarea promovării LGBT

Magazinul IKEA desconsideră normele legale privitoare la marcajele rutiere în favoarea promovării simbolurilor LGBT. Marcajul transversal ce se vrea a fi o trecere de pietoni aplicată la ieșirea...

OCDL recruteaza avocat definitiv

OCDL recruteaza avocat definitiv

OCDL recrutează avocat definitiv pentru colaborare part-time (in house).   RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE: întocmirea și gestionarea dosarelor judiciare; redactarea de note scrise, memorii, opinii...

- valori -

misiune

Plecând de la certitudinea că fiecare persoană este creată după chipul și asemănare lui Dumnezeu, credem că ființa umană trebuie tratată cu demnitate și respect, cu protejarea și respectarea drepturilor și libertăților intrinseci

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Familia

Libertatea de exprimare

Drepturi parentale

Pe deplin încredințați că voia și legea lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și implicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de apărare, promovare și susținere a drepturilor și libertăților fundamentale.

– 2024 –

proiecte

Proiectele O.C.D.L. vizează atât aspecte locale și naționale, cât și aspecte europene și internaționale (împreună cu Liberty Counsel și ADF International).

Asistență refugiați

În contextul fenomenului refugiaților din Ucraina, a fost lansat proiectul „Asistență juridică – refugiați Ucraina”, prin intermediul căruia oferim asistență juridică imigranților ce vin din Ucraina, precum și celor care oferă suport umanitar (persoane fizice, ONG-uri, biserici sau organizații religioase).

Monitorizare legislativă

Acest proiect are în vedere monitorizarea legislației internaționale, respectiv a legislației naționale, astfel încât, acolo unde va fi necesar și oportun, O.C.D.L., prin personalul său și prin colaboratori, să formuleze obiecțiuni, amendamente și propuneri în vederea respectării și protejării drepturilor fundamentale.

asistență și reprezentare

Indiferent că este o situație ce necesită o simplă discuție sau chiar și asistența sau reprezentarea în fața instituțiilor/instanțelor de judecată (naționale și internaționale), echipa noastră poate fi contactată. După o triere și analizare a solicitărilor, acestea vor intra în circuitul intern, iar ulterior vor fi aprobate spre soluționare.