o.c.d.l.

Implicare în O.C.D.L.

ADERARE LA O.C.D.L.

Membrii organizației se împart în următoarele categorii principale:

  1. cu drept de vot în Adunarea Generală: membrii fondatori și membrii aderenți;
  2. fără drept de vot în Adunarea Generală: membrii asociați, membri afiliați, membrii susținători, membrii parteneri, membrii simpatizanți și membrii de onoare.

Membri fondatori sunt membrii care au fost prezenți la ședința de constituire a Asociației, au adoptat Statul Asociației, contribuind la constituirea patrimoniului inițial al Asociației, fiind nominalizați în partea introductivă a prezentului Statut.

Pot deveni membri aderenți ai Asociației și alte persoane fizice sau juridice, în baza solicitărilor depuse în scris sub forma unei cereri de adeziune, persoane care recunosc și se obligă să respecte Statutul Asociației, valorile și principiile acesteia și să îndeplinească obligațiile ce le revin în această calitate. Acceptarea membrilor aderenți se avizează de către Consiliul Director, după parcurgerea procedurii de primire de noi membri, în condițiile ce vor fi stabilite de Consiliul Director, urmând ca aceștia să fie aprobați de Adunarea Generală, după care vor fi menționați în lista membrilor activi ai Asociației și își vor putea exercita drepturile și îndeplinii obligațiile specifice de la data care va fi menționată în notificarea de confirmare a aprobării calității de membru aderent.

Pot deveni membri asociați ai Asociației persoane fizice sau juridice care au toate drepturile și obligațiile care revin membrilor aderenți, inclusiv de a fi membru în Consiliul Director, mai puțin dreptul de vot în Adunarea Generală, având cel mult un vot consultativ atunci când sunt invitați și participă la ședințele Adunării Generale. Neavând drept de vot, participarea sau lipsa lor de la lucrările Adunării Generale nu influențează cvorumul acesteia, nefiind obligatorie convocarea lor. Aprobarea dobândirii calității de membru asociat este în competența Consiliului Director, conform procedurii de primire de noi membri.

Pot deveni membri afiliați ai Asociației persoane fizice sau juridice care au toate drepturile și obligațiile care revin membrilor asociați, mai puțin dreptul de a fi membru în Consiliul Director, având cel mult un vot consultativ atunci când sunt invitați și participă la ședințele Consiliul Director, în calitate de consultanți. Aprobarea dobândirii calității de membru afiliat este în competența Consiliului Director, conform procedurii de primire de noi membri.

Pot deveni membri susținători ai Asociației, persoane fizice sau juridice care intenționează să susțină activitatea Asociație, fie la modul general, fie pe anumite proiecte sau activități sectoriale, sub aspect financiar, material, logistic, profesional sau sub orice altă formă acceptată de Consiliul Director sau Președintele, recunoscându-i-se acest statut pe perioada colaborării, conform procedurii de primire de noi membri. Recunoașterea și acordarea calității de membru susținător este în competența Consiliului Director sau a Președintelui, conform procedurii de primire de noi membri.

Pot deveni membri parteneri ai Asociației, persoane fizice sau juridice cu care se formalizează protocoale de colaborare, fie la modul general, fie pe anumite proiecte sau activități sectoriale, fiind o colaborare reciproc avantajoasă, fie sub aspect financiar, material, logistic, profesional sau sub orice altă formă acceptată de Consiliul Director sau Președintele, recunoscându-i-se acest statut pe perioada colaborării, conform procedurii de primire de noi membri. Recunoașterea și acordarea calității de membru susținător este în competența Consiliului Director sau a Președintelui, conform procedurii de primire de noi membri.

Pot deveni membri simpatizanți ai Asociației, persoane fizice sau juridice care își exprimă dorința sau acceptă propunerea în acest sens, conform procedurii de primire de noi membri.

Membri de onoare pot deveni persoane fizice care prin notorietatea, calificarea sau implicarea pe care au avut-o sau intenționează să o aibă în susținerea sau promovarea activității Asociației și-au dovedit un atașament deosebit față de obiectivele și activitățile Asociației. Calitatea de membru de onoare se obține la solicitarea lor sau la propunerea Consiliului Director, cu aprobarea Adunării Generale.

Dacă dorești să iei parte la proiectul O.C.D.L., te rugăm să completezi formularul de pre-adeziune pe care îl găsești mai jos, iar ulterior să îl trimiți în atenția noastră împreună cu un CV, la adresa de email: office@ocdl.ro

- valori -

misiune

Plecând de la certitudinea că fiecare persoană este creată după chipul și asemănare lui Dumnezeu, credem că ființa umană trebuie tratată cu demnitate și respect, cu protejarea și respectarea drepturilor și libertăților intrinseci

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Familia

Libertatea de exprimare

Drepturi parentale

Pe deplin încredințați că voia și legea lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și implicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de apărare, promovare și susținere a drepturilor și libertăților fundamentale.