o.c.d.l.

Colaborări

Mediul de lucru din cadrul O.C.D.L. este competitiv și dinamic, oferind numeroase oportunități de dezvoltare profesională, inclusiv programe interne de formare specializată, și șansa de a vă exploata pe deplin atât potențialul, cât și expertiza pe care ați dobândit-o până în prezent.

Fie că vă alăturați ca avocat, ca proaspăt absolvent sau ca specialist dintr-un alt domeniu profesional conex, ne bucurăm să vă primim alături de noi, asigurându-vă de sprijinul și expertiza organizației noastre.

DEPARTAMENT JURIDIC

Coordonarează, monitorizează și desfășoară activități de natură juridică ce țin de reprezentarea intereselor legitime și private ale organizației în activitatea curentă, în relația cu diverse organisme sau autorități, precum și sprijinirea activității interne pe plan juridic.

Asigură suportul juridic în proiectele și acțiunile în care organizația este implicată în nume propriu, sau în reprezentare, prin servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Avocat - consultanță

 • să fie un avocat calificat cu cel puțin 3 ani de experiență;
 • experiența în litigii este un avantaj;
 • să dea dovadă de rigoare intelectuală – capacitatea de a analiza și de a oferi soluții inovatoare;
 • cunoașterea competentă a limbii engleze este obligatorie (o bună cunoaștere a altor limbi străine constituie un avantaj);
  abilități excelente de comunicare, inclusiv capacitatea de a lucra în echipă;
 • să fie interesați de îmbunătățirea și dezvoltarea profesională;
  atenție la detalii și la standardele de etică.

Dacă îndeplinești cerințele de mai sus și dorești să faci parte din echipa noastră, te rugăm să trimiți CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa office@ocdl.ro

Avocat - drepturile omului (CEDO)

 • să fie un avocat calificat cu cel puțin 3 ani de experiență relevantă în dreptul afacerilor;
 • expertiză și experiență în domeniul dreptului societar și comercial. Experiența în litigii este un avantaj;
 • să dea dovadă de rigoare intelectuală – capacitatea de a analiza și de a oferi soluții inovatoare;
 • cunoașterea competentă a limbii engleze este obligatorie (o bună cunoaștere a altor limbi străine constituie un avantaj);
  abilități excelente de comunicare, inclusiv capacitatea de a lucra în echipă;
 • să fie interesați de îmbunătățirea și dezvoltarea profesională;
  atenție la detalii și la standardele de etică.

Dacă îndeplinești cerințele de mai sus și dorești să faci parte din echipa noastră, te rugăm să trimiți CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa office@ocdl.ro

DEPARTAMENT monitorizare

Monitorizarea legislației din România pe tematici precum dreptul familiei, avortul, ideologia de gen, libertatea religioasă, libertatea de exprimare, educația și alte subiecte asemănătoare.

Monitorizarea proiectelor, inițiativelor, propunerilor și acțiunilor venite din partea parlamentarilor/grupurilor parlamentare, din partea ONG-urilor, Guvernului, precum și orice alte propuneri care se circumscriu obiectului de activitate al organizației

Avocat - monitorizare legislativă

 • să fie un avocat calificat cu cel puțin 3 ani de experiență relevantă în dreptul afacerilor;
 • expertiză și experiență în domeniul dreptului societar și comercial. Experiența în litigii este un avantaj;
 • să dea dovadă de rigoare intelectuală – capacitatea de a analiza și de a oferi soluții inovatoare;
 • cunoașterea competentă a limbii engleze este obligatorie (o bună cunoaștere a altor limbi străine constituie un avantaj);
  abilități excelente de comunicare, inclusiv capacitatea de a lucra în echipă;
 • să fie interesați de îmbunătățirea și dezvoltarea profesională;
  atenție la detalii și la standardele de etică.

Dacă îndeplinești cerințele de mai sus și dorești să faci parte din echipa noastră, te rugăm să trimiți CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa office@ocdl.ro

Asistent - monitorizare legislativă

 • să fie un avocat calificat cu cel puțin 3 ani de experiență relevantă în dreptul afacerilor;
 • expertiză și experiență în domeniul dreptului societar și comercial. Experiența în litigii este un avantaj;
 • să dea dovadă de rigoare intelectuală – capacitatea de a analiza și de a oferi soluții inovatoare;
 • cunoașterea competentă a limbii engleze este obligatorie (o bună cunoaștere a altor limbi străine constituie un avantaj);
  abilități excelente de comunicare, inclusiv capacitatea de a lucra în echipă;
 • să fie interesați de îmbunătățirea și dezvoltarea profesională;
  atenție la detalii și la standardele de etică.

Dacă îndeplinești cerințele de mai sus și dorești să faci parte din echipa noastră, te rugăm să trimiți CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa office@ocdl.ro

DEPARTAMENT MARKETING

Conceperea strategiilor și campaniilor de comunicare.

Transmiterea informației cât mai creativ și clar cu privire la activitățile realizate de către organizație, pentru crearea unei imagini și evidențierea valorilor acesteia în mediul online și offline.

Gestionarea și actualizarea site-ului organizației, precum și a celorlalte platforme proprii, astfel încât să reflecte realitatea activității acesteia.

Specialist - comunicare

 • să fie un avocat calificat cu cel puțin 3 ani de experiență relevantă în dreptul afacerilor;
 • expertiză și experiență în domeniul dreptului societar și comercial. Experiența în litigii este un avantaj;
 • să dea dovadă de rigoare intelectuală – capacitatea de a analiza și de a oferi soluții inovatoare;
 • cunoașterea competentă a limbii engleze este obligatorie (o bună cunoaștere a altor limbi străine constituie un avantaj);
  abilități excelente de comunicare, inclusiv capacitatea de a lucra în echipă;
 • să fie interesați de îmbunătățirea și dezvoltarea profesională;
  atenție la detalii și la standardele de etică.

Dacă îndeplinești cerințele de mai sus și dorești să faci parte din echipa noastră, te rugăm să trimiți CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa office@ocdl.ro

Specialist - design/grafică

 • să fie un avocat calificat cu cel puțin 3 ani de experiență relevantă în dreptul afacerilor;
 • expertiză și experiență în domeniul dreptului societar și comercial. Experiența în litigii este un avantaj;
 • să dea dovadă de rigoare intelectuală – capacitatea de a analiza și de a oferi soluții inovatoare;
 • cunoașterea competentă a limbii engleze este obligatorie (o bună cunoaștere a altor limbi străine constituie un avantaj);
  abilități excelente de comunicare, inclusiv capacitatea de a lucra în echipă;
 • să fie interesați de îmbunătățirea și dezvoltarea profesională;
  atenție la detalii și la standardele de etică.

Dacă îndeplinești cerințele de mai sus și dorești să faci parte din echipa noastră, te rugăm să trimiți CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa office@ocdl.ro

Specialist - social media

 • să fie un avocat calificat cu cel puțin 3 ani de experiență relevantă în dreptul afacerilor;
 • expertiză și experiență în domeniul dreptului societar și comercial. Experiența în litigii este un avantaj;
 • să dea dovadă de rigoare intelectuală – capacitatea de a analiza și de a oferi soluții inovatoare;
 • cunoașterea competentă a limbii engleze este obligatorie (o bună cunoaștere a altor limbi străine constituie un avantaj);
  abilități excelente de comunicare, inclusiv capacitatea de a lucra în echipă;
 • să fie interesați de îmbunătățirea și dezvoltarea profesională;
  atenție la detalii și la standardele de etică.

Dacă îndeplinești cerințele de mai sus și dorești să faci parte din echipa noastră, te rugăm să trimiți CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa office@ocdl.ro

Specialist SEO

 • să fie un avocat calificat cu cel puțin 3 ani de experiență relevantă în dreptul afacerilor;
 • expertiză și experiență în domeniul dreptului societar și comercial. Experiența în litigii este un avantaj;
 • să dea dovadă de rigoare intelectuală – capacitatea de a analiza și de a oferi soluții inovatoare;
 • cunoașterea competentă a limbii engleze este obligatorie (o bună cunoaștere a altor limbi străine constituie un avantaj);
  abilități excelente de comunicare, inclusiv capacitatea de a lucra în echipă;
 • să fie interesați de îmbunătățirea și dezvoltarea profesională;
  atenție la detalii și la standardele de etică.

Dacă îndeplinești cerințele de mai sus și dorești să faci parte din echipa noastră, te rugăm să trimiți CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa office@ocdl.ro

- valori -

misiune

Plecând de la certitudinea că fiecare persoană este creată după chipul și asemănare lui Dumnezeu, credem că ființa umană trebuie tratată cu demnitate și respect, cu protejarea și respectarea drepturilor și libertăților intrinseci

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Familia

Libertatea de exprimare

Drepturi parentale

Pe deplin încredințați că voia și legea lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și implicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de apărare, promovare și susținere a drepturilor și libertăților fundamentale.