o.c.d.l.

Diaspora

Diaspora

Implicarea O.C.D.L.

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți este o organizație cu sediul în România, având personalitate juridică și obiective clar determinate. 

Obiectivele și misiunea O.C.D.L. vizează atât persoanele aflate în România, cât și pe cele aflate în diaspora. Aceste obiective sunt susținute la nivel internațional și beneficiază de colaborarea mai multor instituții și specialiști din diverse domenii, printre care amintim Liberty Counsel (S.U.A.), ADF International (Wien, Bruxelles). Împreună cu partenerii noștri, prin intermediul avocaților specializați în drept internațional, O.C.D.L. poate facilita și prelua solicitări la nivel european în vederea apărării drepturilor și libertăților fundamentale!

Orice caz poate fi semnalat în scris, fie folosind formularul de contact, fie scriind direct la adresa de e-mail: intrebari@ocdl.ro 

Vă mulțumim!

- valori -

misiune

Plecând de la certitudinea că fiecare persoană este creată după chipul și asemănare lui Dumnezeu, credem că ființa umană trebuie tratată cu demnitate și respect, cu protejarea și respectarea drepturilor și libertăților intrinseci

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Familia

Libertatea de exprimare

Drepturi parentale

Pe deplin încredințați că voia și legea lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și implicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de apărare, promovare și susținere a drepturilor și libertăților fundamentale.