o.c.d.l.

Despre noi

est. 2016

Despre O.C.D.L.

Totul a început în anul 2016, cu un vis. Un vis născut în mintea și în inima unor avocați, ca dreptatea să nu coste. Am visat să nu plătim pentru dreptate cu libertatea noastră, cu familiile noastre, cu viitorul generațiilor viitoare. Am avut visul de a crea o inițiativă națională care să întrupeze valorile fundamental creștine, să supravegheze și să securizeze inerența acestora pe plan juridic, și să intervină într-un mod activ prin acțiuni de reconfigurare în scopul promovării și protejării drepturilor și libertăților creștine.

Suntem animați de visuri, dar angrenați prin proiecte. Am fost animați de acest vis născut în anul 2016, vis ce prin împărtășire, a devenit proiectul unei echipe,
iar prin diseminarea conceptului, proiectul a atras și încorporat capacități umane și profesionale, din țară și din străinătate, care au înțeles că existența unui oficiu fundamentat pe valori și principii moral-creștine este o inițiativa vitală unei democrații veritabile.

Astfel, această echipa de avocați care a îmbrățișat acest vis, pornește un proces de identificare a nevoilor socio-juridice pe plan național, prin prospectarea unor arii multiprofesionale. În primăvară acestui an, nucleul de baza a O.C.D.L. creează în decurs de câteva luni contexte și întrevederi nenumărate cu reprezentanți ai mediului politic, bisericesc, juridic, academic s.a. pentru ca această inițiativă să-și poată implementa un sistem de acțiune menit să răspundă, în ultimă instanță, acelor nevoi existente, ori iminente cu care zonele vizate se confruntă, ori se vor confrunta.

Ca urmare a acestui proces de prospectare, atât realitatea actuală cât și cea imediată, a pretins nevoia creării nu doar a unei simple echipe care să opereze dintr-un birou local, ci a unei comunități profesionale și civice largi, cu valori moral creștine, cu standarde profesionale ridicate, formată nu doar din juriști, ci și din actori din sfera politică, teologică, de învățământ, medicală, media, s.a.
O.C.D.L. unește astăzi platforme și oameni competenți, cu un specific profesional vast, facilitând dialogul și colaborările actorilor preocupați de respectarea și protejarea vieții umane și a demnității creștine.
Așadar, O.C.D.L. va interveni printr-un efort integrat cu acțiuni informative, formative, preventive și curative pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamental creștine.

Prin urmare, O.C.D.L., deși este cu sediul în Timișoara, faptic vorbind, el s-a născut și, mai mult, acționează deja în toată țară. Astăzi, O.C.D.L. este un organism național în plină ascensiune, vibrând deja prin reprezentanții săi în principalele orașe ale țării (Cluj, București, Oradea, Sibiu, Timișoara s.a.), dezvoltând legături organice, mijloace de acțiune și, pe lângă acestea, colaborări internaționale de interes.

- valori -

principii

La baza funcționării și activității O.C.D.L. stau următoarele principii și valori de bază: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și implicare, inclusiv pro-bono.

Apărăm dreptatea

Alături de colegii noștri avocați din România, Europa și chiar S.U.A., pledăm pentru clienții noștri în sălile de judecată, și totodată mediem eventualele conflicte, apărând dreptatea.

căutam cauza problemei

Indiferent că este vorba de o simplă mediere sau o reprezentare în fața autorităților sau a instanței de judecată, efortul nostru este de a soluționa și apăra fiecare cauză justă.

formăm oameni

Prin programele de studii și pregătire profesională continuă, precum și prin traininguri și seminare tematice, investim în toți acei oameni dornici să lupte pentru dreptate.