o.c.d.l.

Despre noi

est. 2016

Despre O.C.D.L.

Totul a început în anul 2016, cu un vis. Un vis născut în mintea și în inima unor avocați, că dreptatea să nu coste. Am visat să nu plătim pentru dreptate cu libertatea noastră, cu familiile noastre, cu viitorul generațiilor viitoare. Am avut visul de a crea o inițiativa națională care să intrupeze valorile fundamental creștine, să supravegheze și să securizeze inerentă acestora pe plan juridic, și să intervină într-un mod activ prin acțiuni de reconfigurare în scopul promovării și protejării drepturilor și libertăților creștine.

Suntem animați de visuri, dar angrenați prin proiecte. Am fost animați de acest vis născut în anul 2016, vis ce prin împărtășire, a devenit proiectul unei echipe,
iar prin diseminarea conceptului, proiectul a atras și încorporat capacități umane și profesionale, din țară și din străînătate, care au înțeles că existența unui oficiu fundamentat pe valori și principii moral-creștine este o inițiativa vitală unei democrații veritabile.

Astfel, această echipa de avocați care a îmbrățișat acest vis, pornește un proces de identificare a nevoilor socio-juridice pe plan național, prin prospectarea unor arii multiprofesionale. În primăvară acestui an, nucleul de baza a O.C.D.L. creează în curs de câteva luni contexte și întrevederi nenumărate cu reprezentanți ai mediului politic, bisericesc, juridic, academic s.a. pentru că această inițiativa să-și poată implementa un sistem de acțiune menit să răspundă, în ultima instanța, acelor nevoi existente, ori iminente cu care zonele vizate se confruntă, ori se vor confruntă.

Ca urmare a acestui proces de prospectare, atât realitatea actuală cât și cea imediată, a pretins nevoia creării nu doar a unei simple echipe care să opereze dintr-un birou local, ci a unei comunități profesionale și civice largi, cu valori moral creștine, cu standarde profesionale ridicate, formată nu doar din juriști, ci și din actori din sfera politică, teologică, de învățamant, medicală, media, s.a.
O.C.D.L. unește astăzi platforme și oameni competenți, cu un specific profesional vast, facilitând dialogul și colaborările actorilor preocupați de respectarea și protejarea vieții umane și a demnității creștine.
Așadar, O.C.D.L. va interveni printr-un efort integrat cu acțiuni informative, formative, preventive și curative pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamental creștine.

Prin urmare, O.C.D.L., deși este cu sediul în Timișoara, faptic vorbind, el s-a născut și, mai mult, acționează deja în toată țară. Astăzi, O.C.D.L. este un organism național în plină ascensiune, vibrând deja prin reprezentanții săi în principalele orașe ale țării (Cluj, București, Oradea, Sibiu, Timișoara s.a.), dezvoltând legături organice, mijloace de acțiune și, pe lângă acestea, colaborări internaționale de interes.

– valori –

misiune

Credem că fiecare persoană este creată după chipul lui Dumnezeu și ar trebui tratată cu demnitate și respect, protejând drepturile și libertățile.

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Familia

Libertatea de exprimare

Drepturi parentale

Pe deplin încredințați că voia și lega lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și imlicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de apărare, promovare și susținere a drepturilor și libertăților fundamentale.

EN FR DE RO RU