CONFERINȚĂ JURIDICĂ
O.C.D.L. | BAROUL TIMIȘ

Valorile Creștine, libertatea de exprimare și discursul instigator la ură

perspectiva dreptului comparat

Un eveniment civic, profesional, cultural și spiritual, într-un context istoric tulbure și provocator, prin care valorificăm și punem laolaltă cunoștințele, expertiza și experiența onorabililor invitați vorbitori. Astfel, intrarea fiind liberă, dorim ca participanții la eveniment să fie informați, îndrumați, provocați și ajutați pentru o trăire optimă și consistentă a rolului de cetățeni și creștini într-o societate polarizată, confuză și în derivă, pe baza unor principii și adevăruri care au străbătut istoria și s-au dovedit a fi imuabile.

Cu alte cuvinte, o agoră de o zi a dialogului și pragmatismului intelectualilor români, filosofi, profesori universitari, teologi, avocați care să pledeze fiecare, în raport cu interesul său epistemologic, pentru relevanța axiologică a îndemnului Christic.

“Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”

structura evenimentului

Conferinţa este organizată de Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți în parteneriat cu Baroul Timiș.

Evenimentul va avea loc vineri, 14 octombrie 2022, la Academia Română – Filiala Timișoara, între orele 16:00 – 19:00.

 

Printre subiectele abordate vor fi:
– Noțiunea de valoare, la modul general, cu evidențierea componentei juridice aferente

– Noțiunea de libertate, la modul general, cu evidențierea particularităților libertății de exprimare

– Definirea și exemplificarea discursului, sub diferitele sale fațete

– Raportul și granița dintre libertatea de exprimare și discursul instigator la ură

– Cazuistică din sisteme de drept diferite: la nivel național, european și nord american

– Detalierea libertății de exprimare în diferite contexte și sub diferite modalități

Speakeri

Paul Șușman

Dr. avocat cu specializare în drept european, actualmente avocat în cadrul Comisiei Europene. Este totodată și negociator internațional reprezentând Uniunea Europeană în negocieri de tratate multilaterale în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Lavinia Tec

Conf. Dr. Lavinia Tec este avocat în cadrul Baroului Timiș și arbitru la Curtea de Arbitraj CCIAT, fiind un promotor al valorilor creștine, în care crede și pe care le susține în conferințe, prezentări și în viața de zi cu zi.

Adina Portaru

Doctor în Drept, Avocat Senior, Director ADF International Bruxelles și Strasbourg, cu un accent pe Curtea Europeană a Drepturilor Omului și advocacy la instituțiile europene.

Harry Miheț

Avocatul constituțional româno-american Harry Miheț este Vicepreședintele Afacerilor Juridice și Avocatul Șef de Litigii al Liberty Counsel, o organizație non-profit dedicată promovării libertății religioase, sanctității vieții și familiei.

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Pentru a te înregistra la eveniment, completează formularul de înscriere.
– înscriere gratuită | locuri limitate –

PRINCIPII ȘI VALORI

La baza funcționării și activității O.C.D.L. stau următoarele principii și valori primare:

    • standarde profesionale ridicate
    • principii și valori creștine
    • transparență și onestitate
    • responsabilitate și confidențialitate
    • dăruire și implicare, inclusiv pro bono

O.C.D.L.

O.C.D.L. este o platformă profesională, civică, creștină, apolitică, alcătuită din avocați și alți specialiști din domenii profesionale conexe care, având la bază principii și valori creștine, precum și standarde profesionale ridicate, generează și potențează plusvaloare socială, interprofesională și multisectorială, asigurând suport juridic și profesional, la nivel național.

CUM AJUTĂM


Deși O.C.D.L. deja are proiecte în derulare, prezentarea modului de organizare, funcționare și implicare a platformei O.C.D.L. în societatea civilă, inclusiv posibilitățile de implicare și colaborare, se va realiza în cadrul evenimentului din 15 octombrie 2022.