o.c.d.l.

PROIECTE

PRIN ACTIVITATEA NOASTRĂ PROMOVĂM, SUSȚINEM ȘI APĂRĂM DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE

Dorim să vedem și să trăim într-o lume justă, dreaptă și călăuzită de adevăr, o lume în care fiecare persoană se bucură de dreptul la o viață trăită cu demnitate, în libertate.
De aceea, muncim pentru a păstra valorile esențiale și fundamentale creștine, fiind la dispoziția și în serviciul tuturor persoanelor și instituțiilor pentru a obține acest deziderat.

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți este o organizație ce are ca scop promovarea, susținerea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Crezul nostru și Misiunea noastră sunt elemente foarte clare și implică atât factori sociali, economici și juridici, fiind conduse de oameni dedicați și mai ales temători de Dumnezeu.

Practic, activitatea noastră implică arii vaste și diverse, precum dreptul la viață, combaterea ideologiei de gen, asistență juridică de specialitate, libertatea de exprimare, libertatea religioasă, educația din sistemul de învățământ, familia și drepturile parentale, schimbările climatice din perspectiva creștină, și multe altele.

Credem că fiecare persoană este creată după chipul lui Dumnezeu și ar trebui tratată cu demnitate și respect, protejând drepturile și libertățile.

Educație și învățământ

Noi, împreună cu voi, susținem, promovăm și apărăm sistemul educațional din România, promovând principiile care au stat la baza societății noastre, principii care și-au demonstrat valoarea, credibilitatea și rezultatul în cursul veacurilor în educație!

Citește mai mult…

Dreptul la viață

„Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.” Așa prevede Constituția României, așa prevede Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene și așa credem și noi! Viața este darul dat de Dumnezeu, încă de la concepție!

Citește mai mult…

Ideologia de gen

Egalitatea de gen, identitatea de gen și întreaga retorică pe acest subiect este una devastatoare atât împotriva individului și a societății, cât și un atentat împotriva tuturor valorilor creștine. O.C.D.L. se poziționează ferm împotriva acestor ideologii, afirmând voia lui Dumnezeu!

Citește mai mult…

Schimbările climatice

Deși abordarea seculară este lipsită de perspectiva biblică, noi, în calitate de creștini afirmăm că toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu și toate se țin prin El! Astfel, și implicarea O.C.D.L. este înspre a mărturisi adevărul scriptural și pe Dumnezeu Stăpânitor!

Citește mai mult…

Autorități jurisdicționale

În calitate de promotor al drepturilor și libertăților fundamentale, prin echipa proprie și prin colaboratori internaționali, Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți susține și reprezintă interesul persoanelor fizice și juridice în cazuri și dosare aflate pe rolul instituțiilor și organismelor naționale și internaționale.

Citește mai mult…

Monitorizare legislativă

Acest proiect implică monitorizarea legislației naționale, respectiv a legislației internaționale, astfel încât, acolo unde va fi necesar și oportun, O.C.D.L., prin personalul său și prin colaboratori, să formuleze amendamente, obiecțiuni și propuneri în vederea respectării și protejării drepturilor fundamentale.

Citește mai mult…

Asistență imigranți (refugiați)

În contextul fenomenului refugiaților din Ucraina, a fost lansat proiectul „Asistență juridică – refugiați Ucraina”, prin intermediul căruia oferim asistență juridică imigranților ce vin din Ucraina (și nu numai), precum și celor care oferă suport umanitar (persoane fizice, ONG-uri, biserici sau organizații religioase).

Citește mai mult…

CITEȘTE MAI MULTE DESPRE
DEMERSURILE ȘI PROIECTELE NOASTRE

– valori –

misiune

Plecând de la certitudinea că fiecare persoană este creată după chipul și asemănare lui Dumnezeu, credem că ființa umană trebuie tratată cu demnitate și respect, cu protejarea și respectarea drepturilor și libertăților intrinseci

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Instituția familiei

Libertatea de exprimare

Principii iudeo-creștine