22, May 2023
Oficiul Crestin pentru Drepturi si Libertati

Legile educației: adoptate de Parlamentul României

Camera Deputaților, în calitate de prima cameră sesizată, a adoptat în 10.05.2023, proiectului Legii Învățământului Preuniversitar (PL-x 253/2023). Din totalul de 270 de voturi, 191 au fost „pentru”, 68 „contra” și 11 abțineri.

Senatul, în calitate de cameră decizională, a adoptat proiectul de lege prin votul a 108 senatori, dintre care 80 „pentru” și 28 „contra”.

  • Proiectele de legi (pentru învățământul preuniversitar, respectiv învățământul superior) sunt trimise spre promulgare către Președintele României.

 

În privința demersului legislativ referitor la proiectului Legii Învățământului Preuniversitar, O.C.D.L. alături de o coaliție formată din peste 150 de organizații ale societății civile, 856 de cadre didactice, precum și alte mii de cetățeni preocupați de sistemul educațional din România, a susținut solicitările formulate de cele 13 culte religioase recunoscute în România în legătură cu Proiectul Legii învățământului preuniversitar, contribuind prin formularea de argumente juridice în susținerea solicitărilor adresate.

Printre propunerile susținute de O.C.D.L. prin Poziția Publica adoptată și transmisă decidenților politici și guvernamentali, s-au regăsit în principal următoarele aspecte:

A. eliminarea principiului diversității identitare și a sintagmei referitoare la orientarea sexuală;
„Impunerea „diversității identitare” ca o paradigmă a „identității de gen” în mediul educațional românesc, cu obligația expresă pusă în sarcina personalului didactic de a promova „diversitatea”, reprezintă o ÎNDOCTRINARE IDEOLOGICĂ A ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CU IDEOLOGIA IDENTITĂȚII DE GEN – ceea ce încalcă pluralismul educațional edictat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în baza art. 9 din CEDO, raportat la art. 2 al Protocolului Nr. 1 la CEDO”

B. religia ca opțiune la Bacalaureat;
„Recunoașterea statutului RELIGIEI de materie eligibilă pentru examenul național de bacalaureat este perfect legitimitată în temeiul PLURALISMULUI EDUCAȚIONAL izvorât din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, întrucât existența acestei opțiuni educaționale nu afectează convingerile elevului, ci reprezintă o oportunitate furnizată sistemic de curricula educațională, evitându-se orice demers care ar viza o potențială îndoctrinare în cursul desfășurării procesului educațional.”

 

„Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrară convingerilor sale, libertatea conștiinței trebuie înțeleasă și respectată, iar părinții au dreptul natural și constituțional de a se ocupa de creșterea și educarea copiilor lor. Statul este și trebuie să rămână o unealtă în slujba propriilor cetățeni!”

 

Printre modificările aduse proiectului legii învățământului preuniversitar menționăm:
– Eliminarea obligației profesorilor de a promova diversitatea ca resursă de învățare și înlocuirea cu „respectarea diversității“.
– Religia, impusă ca disciplină opțională la Bacalaureat pentru elevii de la profilul uman, la proba specifică a profilului sau specializării.
– disciplina „Religie” poate fi predata numai de personalul didactic calificat, avizat de cultele religioase recunoscute în România.
– Decontarea transportului pentru profesorii care nu au locuință în localitatea unde au postul
– Posibilitatea exmatriculării elevilor în situații foarte grave (cu drept de reînscriere în anul școlar următor).
– Introducerea unor dispoziții cu privire la drepturile și obligațiile elevilor
– Posibilitatea confiscării telefonului mobil în cazul elevilor din clasele primare și gimnaziu și predat părinților, iar în cazul elevilor de liceu, decizia cu privire la interzicerea telefoanelor rămâne la dispoziția fiecărei școli.

 

UPDATE 21.06.2023

Legile educației au fost contestate la CCR (Curtea Constituțională a României) de către un partid politic din România, motivul invocat fiind cel al discriminării între elevi.

UPDATE: Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, cu unanimitate de voturi, ca neîntemeiate, sesizările depuse de USR şi Forţa Dreptei pe legile educaţiei naţionale.

Citește comunicatul CCR

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *