– est. 2016-

contact

Adresă

Piața Victoriei nr. 4, apt. 13, Timișoara, România, 300 006

Telefon

+40.374.007.087

Email

office [@] ocdl.ro

Cont bancar

RO52 RNCB 0254 1727 3381 0001
Banca Comercială Română (BCR)
CIF: 46140282

Datele comunicate prin acest formular vor fi utilizate numai pentru scopul intenționat de către dumneavoastră, conform politicii de confidențialitate O.C.D.L.

3 + 7 =

– valori –

misiune

Credem că fiecare persoană este creată după chipul lui Dumnezeu și ar trebui tratată cu demnitate și respect, protejând drepturile și libertățile.

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Familia

Libertatea de exprimare

Drepturi parentale

Pe deplin încredințați că voia și lega lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și imlicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de apărare, promovare și susținere a drepturilor și libertăților fundamentale.