o.c.d.l.

Parteneri O.C.D.L.

O.C.D.L. cooperează și își coordonează activitatea și cu privire la alte organizații care apără libertatea religioasă, fiind pro-viață și pro-familie. Personalul juridic al O.C.D.L. apreciază că există putere în unitate, unindu-și forțele pentru a colabora cu multe grupuri și organizații (printre care menționăm Liberty Counsel – S.U.A.ADF International și alți avocați la nivel european). Organizația noastră este, astfel, deschisă la noi parteneriate, însă fără a neglija indepentența fiecărei entități sau a crezurilor pe care aceste entități sunt constituite.

Primul parteneriat încheiat în formă oficială de către O.C.D.L., cu ocazia lansării organizației, în data de 15.10.2022 – Timișoara, România.

 

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți

Liberty Counsel – S.U.A.

Ca recunoaștere a obiectivelor și misiunii lor comune de a promova și apăra demnitatea umană, libertățile fundamentale și valorile creștine imuabile, inclusiv libertatea religioasă, sanctitatea vieții umane și familia, în această zi de 15 octombrie, în anul 2022 anno Domini, Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți, pe de o parte, și Liberty Counsel, pe de altă parte, se dedică și își iau angajamentul reciproc de a promova și de a apăra aceste drepturi și libertăți inalienabile oriunde și oricând sunt puse în pericol, cu dăruire, pasiune și profesionalism. In recognition of their shared goals and mission to advance and defend human dignity, fundamental freedoms, and timeless Christian values, including religious liberty, the sanctity of human life and the family, this 15th day of October, in the 2022nd year of our Lord, the Christian Institute for Rights and Freedoms and Liberty Counsel mutually commit and pledge themselves to advance and defend these unalienable rights and freedoms wherever and whenever they are imperiled, with dedication, passion and professionalism.

- valori -

misiune

Plecând de la certitudinea că fiecare persoană este creată după chipul și asemănare lui Dumnezeu, credem că ființa umană trebuie tratată cu demnitate și respect, cu protejarea și respectarea drepturilor și libertăților intrinseci

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Familia

Libertatea de exprimare

Drepturi parentale

Pe deplin încredințați că voia și legea lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și implicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de apărare, promovare și susținere a drepturilor și libertăților fundamentale.