o.c.d.l.

Implicare O.C.D.L.

Obiecții C.C.R. - „Legile justiției”

Deși OCDL nu a avut calitatea procesuală de inițiere a unei proceduri de neconstituționalitate și invocare a unor motive proprii și distincte în această etapă procedurală de adoptare a legilor, am contribuit totuși cu un memoriu pe care l-am depus la dosarul Curții Constituționale în susținerea cu argumente juridice proprii ale unora dintre motivele invocate de către inițiatorii procedurii de constatare a neconstituționalității.

Dejucarea unui plan – „egalitatea de gen”

Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru biruința de ieri din Parlamentul României unde planurile unora au fost dejucate și, astfel, în cele din urmă s-a obținut o victorie, de etapă, fiind conștienți de faptul că lupta continuă.
Ne pare bine că Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți a putut să-și aducă contribuția la această luptă, îndeplinindu-și rolul de „sfetnic”…

– valori –

misiune

Credem că fiecare persoană este creată după chipul lui Dumnezeu și ar trebui tratată cu demnitate și respect, protejând drepturile și libertățile.

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Familia

Libertatea de exprimare

Drepturi parentale

Pe deplin încredințați că voia și lega lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și imlicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de apărare, promovare și susținere a drepturilor și libertăților fundamentale.