Autorități jurisdicționale

“Până la urmă, unde încep drepturile universale ale omului? În locuri mici, aproape de casă – atât de aproape și atât de mici încât nu pot fi văzute pe nicio hartă a lumii. Și totuși, ele reprezintă lumea persoanei individuale; cartierul în care locuiește; școala sau colegiul pe care îl frecventează; fabrica, ferma sau biroul în care lucrează. Acestea sunt locurile în care fiecare bărbat, femeie și copil caută justiție egală, șanse egale, demnitate egală, fără discriminare. Dacă aceste drepturi nu au sens acolo, ele nu prea au sens nicăieri. Fără o acțiune cetățenească concertată pentru a le susține aproape de casă, vom căuta în zadar progresul în lumea largă”.

Eleanor Roosevelt, 1958

O.C.D.L. răspunde solicitărilor de a interveni, oferind servicii de asistență judiciară și reprezentare, persoanelor fizice și juridice în cazuri și dosare aflate pe rolul autorităților jurisdicționale naționale și internaționale (Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării C.N.C.D., Curtea Europeană a Drepturilor Omului C.E.D.O. și altele).

Cauzele vizează încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Echipa noastră de avocați se asigură de interpretarea corectă a legislației, constituționalitatea deciziilor pronunțate, cu respectarea libertății de exprimare, a convingerilor religioase, precum și a drepturilor economice și sociale ale persoanelor reprezentate, având dreptul la un proces echitabil.

CITEȘTE MAI MULTE DESPRE DEMERSURILE
ȘI PROIECTELE NOASTRE ÎN RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE JURISDICȚIONALE

MISIUNEA NOASTRĂ.

Orice drept, pentru a beneficia de protecția legii, trebuie exercitat cu bună-credință.

O.C.D.L. a intervenit în cazuri aflate pe rolul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării care vizau presupuse fapte de discriminare, fiind încălcată în realitate libertatea de a alege o parte contractuală pe motive ce țin de viziuni diferite, bazate pe convingeri religioase, liber exprimate. Este rea credință presupunerea că refuzul de a presta un anumit serviciu este rezultatul unei ostilități și are ca scop încălcarea drepturilor unor minorități și deci, a se afla într-o poziție presupusă discriminatorie. Exercitarea unui drept, prevăzut de lege, acela al libertății contractuale, între două persoane juridice, implică și opțiunea de a refuza contractarea, deci angajarea într-un raport juridic și comercial.

CITEȘTE MAI MULTE DESPRE DEMERSURILE
ȘI PROIECTELE NOASTRE ÎN RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE JURISDICȚIONALE 

Ziua drepturilor omului

Ziua drepturilor omului

„Toți oamenii se nasc liberi și egali în demnitate și în drepturi”, statuează cel dintâi articol al Declarației Universale a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 – zi care marchează primul act internațional în care au fost consfințite drepturile și libertățile...

read more
Ziua Constituției

Ziua Constituției

LEGEA NR. 120 DIN 8 DECEMBRIE 1995 privind proclamarea „Zilei Constituţiei României”,publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995: Parlamentul României adoptă prezenta lege: Art. 1 – Se proclamă ziua de 8 decembrie „Ziua Constituţiei...

read more