SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Evenimentele 
climatice extreme, sunt pe deplin în controlul lui dumnezeu

Pământul este un loc minunat pentru care merită să lupți.” Ernest Hemingway

Deși creștinul trebuie să se gândească mai mult la lucrurile veșnice şi să se pregătească pentru cer, în același timp el nu are voie să își neglijeze responsabilitățile pământești. Un pasaj al Bibliei clarifică sensul stăpânirii primite asupra pământului de primii oameni: „Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca s-o lucreze și s-o păzească” (Geneza 2:15), subliniind ideea de ocrotire nu cea de dominație.

 

Administrarea responsabilă a creației lui Dumnezeu rămâne un imperativ, nereprezentând o opțiune, ci un mod de viață. Creștinul are mandatul special de a transmite Adevărul atât la nivel individual, cât și la nivel administrativ și instituțional, respectiv să comunice învățăturile biblice inclusiv pe acest subiect, având în vedere că în Biblie se regăsesc răspunsuri cu privire și la această temă. Noul și Vechiul Testament relevă faptul că Dumnezeu, Care „a creat cerurile și pământul”, se poate folosi de anumite evenimente meteorologice pentru un scop bine determinat: fie pentru împlinirea planului Său, fie ca și o consecință a stării morale în care se află unii oameni sau popoare, toate fiind sub controlul Lui.

Dumnezeu
este suveran!

MISIUNEA NOASTRĂ.

Crezul nostru și Misiunea O.C.D.L. sunt elemente care stau la baza demersurilor noastre inițiate printr-o perspectivă creștină, spirituală și teologică în ceea ce privește tendințele climatice, în sensul că Dumnezeul lui Avram, Isac și Iacov, relevat prin Biblie, are de-a face nu doar cu sufletul (mântuirea) omului, ci inclusiv cu aspectele care țin de fenomenele meteorologice.

Suntem angrenați în susținerea, promovarea și implementarea măsurilor care facilitează angajamente concrete ale instituțiilor statului, mediului privat și nu în ultimul rând al cetățenilor. Măsurile sunt integrate cu titlu de propuneri lansate în dezbatere publică, fiind implicați factorii decidenți răspunzători de implementarea acestora – download material OCDL.

Dumnezeu este Creatorul cerurilor și al pământului, acestea vestind lucrarea mâinilor Lui, peste care a dat omului stăpânire. Aceasta implică o enormă responsabilitate din partea noastră, purtătorii de cuvânt a lui Dumnezeu, de a administra ceea ce doar ne-a fost încredințat.

ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER PENTRU MAI MULTE DESPRE DEMERSURILE ȘI PROIECTELE NOASTRE PRIVIN
SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Ziua drepturilor omului

Ziua drepturilor omului

„Toți oamenii se nasc liberi și egali în demnitate și în drepturi”, statuează cel dintâi articol al Declarației Universale a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 – zi care marchează primul act internațional în care au fost consfințite drepturile și libertățile...

read more
Ziua Constituției

Ziua Constituției

LEGEA NR. 120 DIN 8 DECEMBRIE 1995 privind proclamarea „Zilei Constituţiei României”,publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995: Parlamentul României adoptă prezenta lege: Art. 1 – Se proclamă ziua de 8 decembrie „Ziua Constituţiei...

read more