12, May 2023
Oficiul Crestin pentru Drepturi si Libertati

Petiție Avocatul Poporului: PL-x 145/2023

Ca urmare a adoptării PL-x 145/2023 de către Parlamentul României, respectiv a înaintării formei finale a propunerii legislative spre promulgare, O.C.D.L. a formulat o CERERE către Avocatul Poporului, redând mai jos un extras:

 

„În baza art. 16 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, conform căruia, „Instituţia Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea (…) asociațiilor”, formulăm prezenta CERERE

prin care, în temeiul  art. 146 lit. a) din Constituția României, potrivit căruia Curtea Constituțională „se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei”, precum și a art. 15 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 35/1997 potrivit căruia, Avocatul Poporului „poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora”, 

VĂ SOLICITĂM RESPECTUOS
să formulați obiecții de neconstituționalitate
asupra prevederilor Proiectului de lege nr. 145/2023 privind
organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie,

adoptat de Senat în 06.03.2023 și de Camera Deputaților în data de 10.05.2023

 

Fără a intra într-o analiză juridică exhaustivă în acest moment, în susținerea obiecțiilor de neconstituționalitate pot fi aduse următoarele argumente: 

 1. Încălcarea principiului securității juridice
 2. Nerespectarea principiului egalității în drepturi
 3. Nerespectarea principiului la viață intimă, familială și privată, precum și inviolabilitatea domiciliului
 4. Violarea dreptului constituțional al demnității umane, consacrat de art.1 alin. (3) din Constituție
 5. Violarea dreptului prioritar al părinților în ceea ce privește dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”

 

2 Comments

 1. Nu sunt de acord cu această lege

  Reply
 2. Ar trebui avut în vedere și scopul inițierii acestui proiect de lege, fiind un proiect de lege inițiat cu scopul întocmirii unui plan de acțiune pentru Garanția pentru Copii… o inițiativă a Comisiei Europene ce are ca obiectiv prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin garantarea accesului efectiv și nediscriminatoriu la servicii cheie pentru copiii aflați în dificultate. Comisia Europeană recomandă statelor membre să construiască un cadru de sprijinire… prin evitarea discriminării și stigmatizării copiilor aflați în nevoie.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1004

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0137

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0142

  PL-x 145 … Art.14 (2) i) – “înființarea de centre de zi destinate prevenirii separării copilului de familie.”

  Coordonatorul român alocă fondurile Garanției pentru Copii pentru înființarea a 150 de centre de zi (centre sociale) tocmai pentru cei care ar trebui să fie protejați de excludere socială și stigmatizare, respectiv, în loc să combată excluziunea socială și discriminarea, înființează centre de segregare a copiilor identificați și etichetați săraci în baza acestei legi.

  De ce nu se construiesc, renovează sau îmbunătățesc condițiile din creșe, grădinițe…

  Comisia Europeană nu va aproba un Plan de Acțiune cu elemente discriminatorii. Ar trebui urmărit și acel Plan de Acțiune ce va fi prezentat CE… să nu cumva să fie întocmit și prezentat astfel încât să fie aprobat deși nu întrunește condițiile.

  Aceste planuri și recomandări ale CE sunt redactate de reprezentanți din unele țari în care accesul la creșă este cu plată. În România accesul la educație este gratuit. Nu știu exact, în urmă cu mulți ani la grădiniță cu program prelungit părinții plăteau masa de prânz, gustare. De ce să se înființeze centre sociale speciale… scutește-i de la plata mesei la gradiniță pe acei părinți care au venituri mici. Se pot oferi stimulente (rechizite, îmbrăcăminte, transport…) în cadrul sistemului de educație, nu înafara acestuia in centre sociale, pentru a combate abandonul școlar, pentru a combate excluziunea…

  În cadrul acestei inițiative Garanții pentru Copii, statele membre trebuiau să trimită Comisiei Europene un plan de acțiune încă de anul trecut. Aparent, Romania nu are încă aprobat un plan de acțiune. Într-o prezentare generală a planurilor de acțiune prezentate până anul trecut, la modul scurt și general… există reticențe cu privire la aplicarea unei astfel de inițiative, țările zic că deja îndeplinesc acele recomandări.

  https://ag-familie.de/en/european-child-guarantee-overview-of-selected-aspects-of-the-national-action-plans/

  Țările care ar zice că nu îndeplinesc deja recomandările Comisiei Europene… se încriminează, se condamnă singure la CEDO … în baza Convențiilor și toate cele în vigoare, toate drepturile astea din recomandări sunt deja garantate.

  De ce statul nu-și verifică toate cele, să monitorizeze… își fac autoritățile treaba, serviciile oferite de către autorități se oferă efectiv și nediscriminatoriu … de fapt, ar trebui dezvoltate instrumente de verificare și eficientizare….

  În baza acestui PL-x145 … autorități din sistemul de protecție a copilului sunt implicate în această operațiune de ajutorare a copiilor. Adică, tocmai cei care vor face și vor drege în baza acestei legi… aceste autoritați au obligația, prin lege, de a supraveghea asupra respectării drepturilor copiilor și de a lua măsuri în vederea protejării lor. Sunt acele autorități care pot solicita instanței decăderea din drepturile părintești.

  Inițiatorul acestui proiect de lege spune că nu vor lua copiii de la părinți… adică asistenții sociali vor închide ochii, își vor ține respirația? Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă nu oferă copilului cele necesare traiului, daca suferă de alcoolism samd. Nu s-ar crea în fapt și lege o situație de “compromitere” a sistemului de protecție a copilului…

  Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *