19, September 2023
Oficiul Crestin pentru Drepturi si Libertati

UPDATE: CEDO va examina contestația României, luni 25.09.2023

Update – cazul Buhuceanu și alții vs. România

Luni, 25.09.2023, CEDO va examina contestația României și va decide dacă aceasta este admisibilă.

După cum știm, pe data de 22 august 2023 Guvernul României a contestat hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului prin care Statul Român este obligat să legalizeze cuplurile formate din persoane de același sex.

Astăzi, România este singura țară din U.E. care și-a asumat poziția politică și procesuală de a contesta o astfel de decizie ce obligă la schimbarea legislației în favoarea ideologiei LGBTQ+.
În lipsa unei astfel de poziții din partea Guvernului, hotărârea CEDO ar fi devenit în 23 august definitivă și irevocabilă.

În cele ce urmează, Curtea va examina dacă cererea României este admisibilă și îndeplinește condițiile stricte definite de Convenție. CEDO acceptă cererea doar în cazuri excepționale, respectiv când cauza ridică o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenției, sau o altă problemă gravă cu caracter general.
Dacă cererea este declarată inadmisibilă, decizia contestată de Guvern devine definitivă și obligatorie, iar România va trebui să dispună transpunerea deciziei în legislația națională.

Dacă cererea este declarată admisibilă, cauza va fi trimisă spre rejudecare în fața Marii Camere CEDO.

Interesul României este ca CEDO să dispună admiterea contestației formulate și să procedeze la o rejudecare judicioasă a cauzei, dând relevanță concretă și efectivă normelor aplicabile, precum și valorilor sociale și culturale românești.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *